Confort Acústic

Condicionament d’espais

Tot recinte tancat té unes característiques pròpies pel que fa a la propagació del so al seu interior. Aquestes característiques depenen del volum, la geometria i els materials amb què estigui construït. Encara que hi ha limitacions, podem actuar en determinats paràmetres per aconseguir una qualitat sonora adequada a l’ús a què es destini.

 

El condicionament de sales és doncs l’estudi de les característiques particulars i la seva adequació a la sonoritat desitjada segons la funció per a la qual es va dissenyar l’espai. Aquestes característiques varien si es tracta del saló d’un habitatge, una oficina, una aula, una sala de conferències, un estudi de gravació, un auditori, etc.

 

Comptem amb els mitjans necessaris per al correcte estudi de tot tipus de sales, oferint solucions que li brindaran un autèntic confort acústic.

 

Temps de reverberació (T60). Paràmetre de caracterització per excel·lència de sales. És la referència per al control acústic d’una sala.

 

La reverberació es defineix com la persistència del so en un espai un cop ha desaparegut la font sonora que el provoca. Aquesta persistència es deu a les múltiples reflexions de les ones sonores sobre les diferents superfícies de l’espai. Les dimensions i forma de la sala, així com els materials amb els quals estan recobertes les seves superfícies són les principals variables que afecten la reverberació.

 

El temps de reverberació es pot predir analíticament a partir de diferents aproximacions matemàtiques desenvolupades des de la visió de la teoria estadística. La fórmula clàssica per al càlcul de la reverberació és l’equació de “Sabine” tot i que també hi ha altres equacions.

Placas fono-absorbentes acondicionamiento acústico

Subministrem plaques fonoabsorbents de fàcil instal·lació mitjançant un sistema ràpid i eficaç que evita obres, respecta l’alçada del local i és compatible amb les instal·lacions existents.

 

Compten amb perfil perimetral d’alumini, tela acústica imprimible permeable.

Tela acústica rentable, resistència a tracció 100 daN / 5 cm.

Tractament fungistàtic Grau 0 excel·lent.

Resistència a temperatura – 35ºC a 80ºC. Classificació a foc de tela CLASSE 1. Classificació de material absorbent Euroclasse A1. Col·locació en sostre o paret.

Disponibles en diferents mides

1.200  x 1.200 x 50 mm — 1.200 x 900 x 50 mm — 900 x 900 x 50 mm